Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Interimistisk kyrkoordning som 1540 utarbetades av Georg Norman. Den förverkligades dock aldrig. Avsikten var att den skulle ersätta regelverket för den svenska protestantiska kyrkan i Västerås ordinantia 1527.

Finsk beskrivning

Kirkkojärjestysartikkelit*

Kirkkojärjestys, jonka Georg Norman laati vuonna 1540 ja jonka oli tarkoitus korvata protestanttisen kirkon Västeråsin kirkkojärjestys vuodelta 1527. Ei toteutettu koskaan.

Källor

Inga källor