Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman under kurian som ansvarade för botväsendet. Enligt Laterankonciliet skulle en penitentarie ockå finnas vid varje domkyrka. Efter konciliet i Trident blev han också medlem i domkapitlet. Ämbetet avskaffades efter reformationen, men återinfördes genom Nova ordinantia 1577. Det omnämndes inte i kyrkolagen 1686.

Finsk beskrivning

kirkollisen sakkolaitoksen johtaja tuomiokapitulissa

Källor

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 22: 1235.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

poenitentarius