Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präst som ansvarade för anklagades och fångars, särskilt dödsdömdas, själavård.

Finsk beskrivning

vankilapappi

Pidätettyjen ja vankien, erityisesti kuolemaantuomittujen, sielunhoidosta vastannut pappi.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 224 (penetentiarie).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1575–1686
–ca 1527