Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om förfarande som gör undantag från den vanliga rättegångsordningen. Termen används också om bestraffning utan domstols inblandning, till exempel disciplinstraff.

Finsk beskrivning

Oikeuskäytännön ulkopuolella oleva tai tapahtuva

Tavanomaisesta oikeuskäytännöstä poikkeava käytäntö. Termiä käytettiin myös ilman oikeudenkäyntiä annetuista rangaistuksista.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 118. http://runeberg.org/nf/

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , I: 747 (ekstrajudisiaalinen). http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 95.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska lainsyrjäinen, oikeuden ulkopuolella [oleva ja tapahtuva]