Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utanför lagen, undersökningen eller domen. Termen förekom under autonomin.

Finsk beskrivning

extrajudisiaalisest, lain ulkopuolelta

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon. Red. K. Forsman , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , 38 , Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1885 , 134.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 94.

Andra språk

Dåtida finska lainsyrjässä, ilman tutkimusta ja tuomiota

Se vidare