Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lag eller förordning rörande rättegångsväsendet och dess organisation, från 1700-talet också processordning. Den första rättegångsordningen gavs 1614 och skapade hovrätten som en besvärs- och appellationsdomstol mellan underrätterna och Kgl. Maj:t.

Finsk beskrivning

oikeudenkäyntijärjestys

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 112–113.

Lehtinen, Erkki , Turun hovioikeuden perustamisen taustaa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt. Toim. Yrjö Blomstedt , Porvoo, Helsinki: WSOY 1973 , 9.

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 76.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 638.