Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Lehtinen, Erkki , Turun hovioikeuden perustamisen taustaa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt. Toim. Yrjö Blomstedt , Porvoo, Helsinki: WSOY 1973 .


R

Lag eller förordning rörande rättegångsväsendet och dess organisation, från 1700-talet också processordning. Den första rättegångsordningen gavs 1614 och skapade hovrätten som en besvärs- och appellationsdomstol mellan underrätterna och Kgl. Maj:t.