Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan självständighetstiden officiell beteckning för det material som ligger till grund för domstolens avgörande av ett mål eller ärende, huvudsakligen parternas yrkanden, grunderna för dem, bevisen, erfarenhetssatser och rättsnormer.

Finsk beskrivning

oikeudenkäyntiaineisto*

Källor

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 198.

Andra språk

Dåtida finska oikeudenkäyntiaineisto
Engelska trial materials

Synonymer

processmaterial