Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av ett universitetskonsistorium, under 1700-talet vanligen kallad konstorialråd.

Finsk beskrivning

yliopiston konsistorin jäsen

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 475 (konsistori).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin consistorialis
Dåtida finska yliopistokonsistorin jäsen