Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Torpare som åt annans bröd, det vill säga fick sin lön i form av matvaror. Egentligen var brödtorparen en innehavare av torp utan odlingsbar jord. Brödtorparna erlade ändå mantalspenningar.

Finsk beskrivning

leipätorppari

Torppari, joka söi toisen leipää eli sai sai ruokapalkkaa. Leipätorpparilla ei ollut omaa viljelyskelpoista maata torpallaan, mutta hän maksoi silti manttaaliveroa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 30.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 597.

Andra språk

Inga termer på andra språk