Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Parallellbenämning på matskott som förekom i Savolax och Karelen.

Finsk beskrivning

leipävakka*

Savossa ja Karjalassa kerätys ruokaveron nimitys

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XI: 503.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare