Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mellansumma (pengar eller vara) som erläggs för att utjämna skillnaden i pris eller värde vid byte mellan (icke likvärdiga) fastigheter. Förfarandet krävde laga värdering av bytet innan avgiften kunde utgå till ett visst värde.

Finsk beskrivning

väliraha

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska väliraha, väli

Synonymer

mellanpeng