Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Provisorisk lönestat.

Finsk beskrivning

väliaikainen virkakunta, väliaikainen menosääntö

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/