Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åbo som innehade sitt hemman under vakans.

Finsk beskrivning

väliaikainen asukas

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 170.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/