Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstgöring under mellantid eller övergångstid (vakans). Det innebar att lönen besparades tills ämbetet fylldes med en ordinarie tjänsteman och kom antingen nådeårsfonden eller kronan till godo. Förfarandet gällde närmast ringare beställningar i riket från 1732, efter 1744 dock inte länsmän, gevaldiger, vaktmästare, vaktkarlar vid fånghusen, kammardrängar vid kollegierna och uppsyningsmän på tulljakterna.

Finsk beskrivning

väliaikanen viranhoito

Viran hoitaminen väli- tai ylimenokautena. Palkka tältä ajalta säästettiin siihen, kunnes virka täytettiin vakituisella viranhaltijalla ja se luovutettiin joko armovuosirahaston tai valtion käyttöön. Menettely koski lähes kaikkia alempia virkoja vuodesta 1732 lähtien, mutta 1744 lähtien ei nimismiehiä, kivaltereita, vahtimestareita ja vahteja vankilassa, kamarirenkejä kollegioissa tai tullin aluksilla töissä olevia tarkastusmiehiä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 824.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk