Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Provisorisk förrättning som reglerade den mängd tiondespannmål som ett hemman årligen skulle erlägga fram till att man slog fast en ständig tiondesättning.

Finsk beskrivning

väliaikainen kymmenysten keruu

Kymmenysvero, jota tuli maksaa siihen asti, kun pysyvä verokymmenys oli vahvistettu.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 984.