Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den förrättning som för all framtid fastslog den mängd tiondespannmål som ett hemman årligen skulle erlägga. Systemet med fast avgift började 1697 ersätta det äldre systemet, i vilket avgiften varierade med skördeutfallet. Den ständiga tiondesättningen genomfördes i de olika länen under 1700-talet.

Finsk beskrivning

kymmenysten asettaminen, kymmenysten määrääminen

Toimitus, jossa määriteltiin tilan vuoisttaisten kymmenysjauhojen määrä. Vuodesta 1697 alettiin käyttää kiinteää maksua, jok akorvasi aiemman, kulloisenkin sadon tuottoon perustuneen maksutavan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 299.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska tihuntimääräys, kymmenyksen eli tihunnin määräys