Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som uppbar tionde.

Finsk beskrivning

kymmenysten saaja

Henkilö, jolle kymmenykset maksettiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 560.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/