Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ersättning åt kyrkvärd eller uppbördsman för arbetet med den tiondesäd som insamlades till kyrkomagasinen. År 1763 fastslogs att dammspannen skulle indras i sådana församlingar där en ständig tiondesättning införts. År 1766 antogs dock en tillfällig dammspann i Österbotten och den utgick ännu på 1800-talet.

Finsk beskrivning

puhdistusvilja*, kirkkoväärtin kymmenysviljapalkkio

Korvaus, jonka kirkkoväärti eli kirkon isännöitsijä sai palkkioksi työstään kymmenysviljan kanssa kirkon varastohuoneessa. Nimityksellä viitattiin varastossa pölyttyneen viljan puhdistamistyöhön.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 985.

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

damspan
domspann
målespan