Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovämbete infört av Gustav III 1774 för gifta damer i drottningens eller änkedrottningens uppvaktning. Statsfrun stod i rang direkt under överhovmästarinnan.

Finsk beskrivning

hovirouva

Kustaa III:n käyttöönottama virka hovissa. Virka oli suunnattu kuningattaren seurueeseen kuuluville naimisissa oleville hienostonaisille. Se oli arvossa heti seuraavana ylihovinaisen jälkeen.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 233.

Institutet för språk och folkminnen.Kuninkaallinen hovi, http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2014-01-13-kuninkaallinen-hovi.html

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 338.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/