Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1931 avdelning vid Finansministeriet, vilken ansvarade för bokslutsärenden. Revisionsavdelningen uppgick 1933 i Avdelningen för statsförslaget, som bytte namn till Avdelningen för statsförslaget och bokslutet.

Finsk beskrivning

tilinpäätösosasto

valtiovarainministeriön tilinpäätösasioista vastannut osasto

Källor

Heikkinen, Sakari (et al.) , Valtiovarainministeriön historia I-III , Helsinki: Edita 2009–2010 .