Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadgad avgift för revision av hovrättsdom i högsta rättsinstans, under svenska tiden Kgl. Maj:t, under autonoma tiden Justitiedepartementet och från självständighetstiden Högsta domstolen. Revisionsskilling indrevs under denna benämning redan på 1600-talet. Den stadgades igen 1922, dock inte för fattiga som kunde uppvisa fattigdomsbevis.

Finsk beskrivning

revisiomaksu*, muutoksenhakumaksu*

Maksu, joka tuli maksaa haettaessa muutosta hovioikeuden tuomioon.

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 508.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 293.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922 (ändring av RB 30): nr 300: § 8–9: 1182–1183 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/