Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden om avgift för ansökan om ändring i domstolsbeslut till högre instans, besvärsavgift. Avgiften kallades ursprungligen revisionsskilling.

Finsk beskrivning

muutoksenhakumaksu*, valitusmaksu*

maksu haettaessa muutosta yleisen oikeusistuimen päätökseen

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 112 (fullföljd).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 320. http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf

Andra språk

Dåtida finska maksu muutoksen hakemisesta yleisen oikeuden päätökseen