Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av regentens välvilja beroende förmån att få ett rättsligt avgörande i andra instans prövat av högsta instans. Förmånen förutsatte en inlämnad böneskrift, i vissa fall också en särskild avgift, och fick sin definitiva utformning för civilmål år 1662 då revisionsinstitutet infördes. I brottmål varierade ansvarsfördelningen mellan hovrätt och Kgl. Maj:t i praktiken under hela 1600- och 1700-talet, trots att Kgl. Maj.t innehade ensamrätt att till livet benåda brottslingar som begått bevisade brott vilka enligt lag förtjänade dödsstraffet.

Finsk beskrivning

revisioetu

Hallitsijan myöntämä oikeus tuomioistuimen päätöksen uudelleentarkasteluun korkeimmassa oikeudessa.

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 113.

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 , 23. http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Petrén, Sture (et al.) , Hovrättens uppbyggnad 1614–1654. Särtryck ur: Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet , Stockholm: Norstedts 1964 , 22–28.

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 183–187, 219–220.

Andra språk

Latin benificum revisionis
Dåtida finska revisioetu

Synonymer

prövningsförmån

Se vidare