Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ofrälse person som hade rätt att köpa och besitta ett säteri. Rätten beviljades av kronan efter ansökan och var en belöning för goda och nyttiga tjänster. Systemet infördes 1789. Emottagandet av förmånen förutsatte under autonoma tiden avläggande av charta sigillata- och arbetshusavgift, en avgift till Själö hospital samt en avgift till Finska riddarhusets pensionsfond för adliga jungfrur (jungfrustiftelsen).

Finsk beskrivning

armahdettu aateliton

Aateliton henkilö, jolle oli ansioiden perusteella myönnetty oikeus ostaa ja omistaa säteritila.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 198-199.

Andra språk

Inga termer på andra språk