Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Petrén, Sture (et al.) , Hovrättens uppbyggnad 1614–1654. Särtryck ur: Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet , Stockholm: Norstedts 1964 .


B

Av regentens välvilja beroende förmån att få ett rättsligt avgörande i andra instans prövat av högsta instans. Förmånen förutsatte en inlämnad böneskrift, i vissa fall också en särskild avgift, och fick sin definitiva utformning för civilmål år 1662 då revisionsinstitutet infördes. I brottmål varierade ansvarsfördelningen mellan hovrätt och Kgl. Maj:t i praktiken under hela 1600- och 1700-talet, trots att Kgl. Maj.t innehade ensamrätt att till livet benåda brottslingar som begått bevisade brott vilka enligt lag förtjänade dödsstraffet.