Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor vid Riksens ständers bank. Revisionskontoret leddes av en revisionskommissarie som biträddes av ett antal revisorer.

Finsk beskrivning

revisiokonttori*

Valtakunnan Säätyjen Pankin tilintarkastuskonttori.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 162.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Revisionskontoret vid Riksens ständers bank
Riksens ständers bankrevisionskontor