Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för lantmätare anställd vid statlig revisionskommission.

Finsk beskrivning

revisiomaanmittari

valtiollisen revisiokomission virkaan asettama maanmittari

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 134.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/