Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den administrativa enheten vid Finländska revisionskommissionen. Även hela revisionskomissionen kunde kallas Finländska revisionskontoret.

Finsk beskrivning

Suomen revisionikonttori

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 102-107, 131-132.

Gustafsson, Alfred A. , Maanmittarikunta ja mittaustyöt Ruotsin vallan aikana. I: Suomen maanmittauksen historia I , Porvoo: WSOY 1933 , 168-174.

Andra språk

Tyska Finnländische Revisionskontor
Ryska Revisonnaja kontora v Finljandii