Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonomin lydde telegrafväsendet i Finland under ryska post- och telegrafverket. Finland utgjorde ett separat telegrafdistrikt och förvaltades av Telegrafstyrelsen under ledning av en adjoint till direktören för ryska post- och telegrafverket.

Finsk beskrivning

Suomen lennätinpiiri

Källor

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

Finländska telegrafarrondissementet