Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som yrkesmässigt sysslar med telegrafmekanik. Telegrafmekaniker fanns vid Järnvägsstyrelsen.

Finsk beskrivning

lennätinmekaanikko

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 522 (telegraf).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 14 .

Andra språk

Dåtida finska telegrafimekanikus, telegrafimekaanikko

Synonymer

telegrafmekanikus