Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional förvaltningsenhet under Post- och telegrafstyrelsen, vilken innefattade kontoren, centralerna och stationerna som hörde till denna verksamhet. Distrikten inrättades från 1937 och förestods av en ingenjör eller linjeinspektör, i mindre distrikt av en tekniker eller mekaniker. Distrikten övervakades av Post- och telegrafstyrelsens trafikinspektörer. Före 1937 ingick telegraf- och telefondistrikten i post- och telegrafdistrikten.

Finsk beskrivning

lennätin- ja puhelinpiiri (Posti- ja lennätinhallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1950, 1951.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 25–27: 487–488 .