Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor i ämbetsverk för revision av statens räkenskaper och granskning av central- och regionförvaltningen. Föregångare var Räknekammaren och Revisionskammaren i anslutning till Kgl. Maj:t kansli, från 1637 Kammarrevisionen vid Kammarkollegium (vid sidan av dess överordnade organ Revisionskansliet under ständernas revisionsexpedition från 1719). Mellan 1809 och 1917 Revisionskontoret under senatens ekonomiedepartement.

Finsk beskrivning

revisiokonttori, valtion tilintarkastuskonttori

Konttori, jonka vastuualueena oli tarkastaa ja valvoa valtion kirjanpitoa sekä keskus- ja aluehallinnon toimintaa. Revisiokonttorin edeltäjänä toimi Kuninkaallisen Majesteetin kanslian, sittemmin vuodesta 1637 kamarikollegion yhteydessä toiminut laskukamari.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 293.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 230.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/