Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det lantmäteriorgan, till sin form en kommission, som 1765–1788 och 1790–1802 i Viborgs guvernerment verkställde en ny skattläggningrevision och därvid fastställde nya beskattningsgrunder och utförde de geometriska mätningar och kartläggningar som skattläggningsrevisionen förutsatte. Till kommissionens organisation hörde revisionskontoret som dess förvaltningsenhet.

Finsk beskrivning

Suomen revisionikomissio

Viipurin kuvernementin verollepanon tarkistuksesta ja maanmittauksista vastannut komissio (1765–1788, 1790–1802)

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 102-107, 131-132.

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Gustafsson, Alfred A. , Maanmittarikunta ja mittaustyöt Ruotsin vallan aikana. I: Suomen maanmittauksen historia I , Porvoo: WSOY 1933 , 168–174.