Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Finländska revisionskommissionen med ansvar för kommissionens ekononomiförvaltning.

Finsk beskrivning

alikamreeri

Suomen revisionikomission virkamies

Källor

Ahonen, J. , Maanmittaushallituksen ja läänien maanmittauskonttoreiden arkistot ja huoneistot. Teoksessa Suomen maanmittauksen historia 3 , Porvoo: WSOY 1933 , 27.

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 103.