Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värvad trupp som grundades den 6 januari 1918 i Jalasjärvi. Finländska republikens vakt utgjorde det självständiga Finlands första infanteritrupp och deltog i inbördeskriget på den vita sidan.

Finsk beskrivning

Suomen Tasavallan Vartiosto

Källor

Donner, Kaj (et al.) , Finlands frihetskrig skildrat av deltagare : 4, Tiden intill den vita offensiven , Helsingfors: Schildt 1924 , 98.

Theslöf, Gösta (et al.) , Finlands frihetskrig år 1918. Vol. 1-6 , Helsingfors: Söderström 1921–1925 , Vol. 1: 341.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Republiken Finlands skyddstrupp