Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för byråchefen för Socialministeriets barnskyddsbyrå från senare delen av 1930-talet. Barnskyddsöverinspektören övervakade barnskyddsinspektörerna och utnämndes på statsrådets framställning av republikens president.

Finsk beskrivning

lastensuojelun ylitarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1950, 1951 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 188 (barnskyddsinspektör).