Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1922 tjänsteman vid Socialministeriets välfärdsbyrå, senare barnskyddsbyrå, vilken informerade om lagstiftning som rörde barnskyddet och övervakade de myndigheter, skyddsövervakare, funktionärer och inrättningar som hanterade ärenden som anknöt till barnskyddet.

Finsk beskrivning

lastensuojeluntarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930, 1940, 1950, 1951 .

Jaakkola, Jouko , Vaivaisten holhouksesta köyhäinhoitoon. Teoksessa Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia , 1 , Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto 1994 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1950: nr 34: § 23: 137 .

Andra språk

Inga termer på andra språk