Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Examen, inrättad 1930, i barnskyddsarbete, socialpolitik och socialrätt vid Samhälleliga högskolan. Avlagd examen efter ett års studier gav behörighet till tjänster på det sociala området men förutsattes inte vid kommunala tjänstetillsättningar förrän långt senare.

Finsk beskrivning

lastensuojelututkinto

Tutkinto, joka luotiin vuonna 1930 lastensuojelualalla työskenteleville. Vaadittiin kunnallisella sektorilla vasta paljon myöhemmin.

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 98–99.