Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppfostringsanstalt som upprätthölls av staten, eller kommunal eller privat anstalt för omhändertagna barn, exempelvis barnhem, vars reglemente för verksamheten hade godkänts av Socialministeriet. Socialministeriet förordnade också den myndighet som skulle övervaka barnskyddsanstalten.

Finsk beskrivning

lastensuojelulaitos

Valtion ylläpitämä kasvatuslaitos tai sosiaaliministeriön hyväksymä kunnallinen tai yksityinen laitos, esimerkiksi lastenkoti.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 52: § 32, 35: 199, 200 .

Andra språk

Dåtida finska lastensuojelulaitos