Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Socialministeriets barnskyddsbyrå, vilken informerade om barnskyddslagstiftning och övervakade de myndigheter, skyddsövervakare, funktionärer och inrättningar som hanterade ärenden i anknytning till barnskydd för flickor.

Finsk beskrivning

naispuolinen lastensuojelun tarkastaja

Källor

Inga källor