Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Socialstyrelsens fattigvårdsavdelning vilken direkt under överinspektören för fattigvården övervakade den del av fattigvården och dess inrättningar som var avsedd för kvinnor. Tjänsten överfördes 1922 till Fattigvårdsbyrån vid Socialministeriets arbets- och välfärdsavdelning.

Finsk beskrivning

naispuolinen koyhäinhoidon apulaistarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: nr 123: § 4, 16: 2, 7 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X (1919): 438 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk