Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilrättsligt mål som hade vädjats till högsta instans för prövning av hovrättens dom eller brottmål som på grund av besvär mot eller genom hovrättens underställning av det av den föreslagna beslutet skulle granskas i högsta instans, under svenska tiden Kgl Maj:t, under autonoma tiden Justitiedepartementet och under självständighetstiden Högsta domstolen.

Finsk beskrivning

nostoasia, nostojuttu

Siviilioikeudellinen oikeusasia, josta oli tehty vetoomus asian ratkaisemiseksi korkeimmalla taholla hovioikeudessa tai rikos, joka hovioikeuden toimintatapaa koskevien valitusten takia oli päätetty siirtää korkeimman tahon ratkaistavaksi. Ruotsin vallan aikana korkein taho oli Kuninkaallinen majesteetti, autonomian aikana oikeusosasto ja itsenäisyyden aikana korkein oikeus.

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 113.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 184.

Wedberg, Birger , Konungens högsta domstol 1789–1809 , Stockholm: Norstedts 1922 , 11.