Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden förekommande benämning på rättegångsärende som blivit hänskjutet till Kgl. Maj:t för avgörande eller ärende som hörde till justitieförvaltningen. Termen förekom i sammansättningen justitie- och exekutionsmål också om de ärenden som avgjordes av en specialdomstol eller administrativ domstol, särskilt av bergsrätten.

Finsk beskrivning

oikeushallinnolle kuuluva oikeusjuttu

Kuninkaallisen Majesteetin päätettäväksi siirretty oikeusjuttu.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/