Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på lägre befattningshavare vid exekutionsverk under 1700-talet. Exekutionsvaktmästaren biträdde exekutorn till exempel vld utmätning samt indrivning av böter och skatter.

Finsk beskrivning

ulosottovahtimestari

Yleisnimitys alemmille toimihenkilöille ulosottoviranomaisen palveluksessa 1700-luvulla. Avusti tuomion täytäntöönpanijaa eli ulosottomiestä ulosotossa sekä sakkojen ja verojen perinnässä.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk