Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underlag som kan ligga till grund för verkställighet, till exempel en domstols dom, utslag efter betalningsföreläggande, godkänt strafföreläggande eller restlängd (för skatt).

Finsk beskrivning

toimeenpanonimike*

toimeenpanon peruste

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Andra språk

Inga termer på andra språk