Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättegångsmål eller ärende som rörde indrivning eller utkrävande av skuld eller böter, utmätning.

Finsk beskrivning

ulosottoasia, ulosottovaade

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/