Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ärende som hör till den administrativa justitieförvaltningens ansvarsområde, till skillnad från ärende som skall avdömas av rättsinstans.

Finsk beskrivning

oikeushallintoasia

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 176.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare