Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig handling, dokument. Begreppet användes endast inom justitieförvaltningen specifikt om den handling som innehöll uppgifter om (fysiska) bevis.

Finsk beskrivning

todistuskappale, todisteasiakirja

Kirjallinen asiakirja tai dokumentti. Termiä käytettiin oikeushallinnossa asiakirjasta, joka sisälsi todisteita.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska todistuskappale; asiakirja