Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden om behörighet att verka som vittne eller vittna.

Finsk beskrivning

todistuskelpoinen, todistajaksi kelpaava

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 404.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

vittnesgill